Faculty Members

Physical Education and Sport Culture

SAKAI Toshinobu SANADA Hisashi SHIMIZU Satoshi
OHISHI Junko FUKASAWA Koyo SAKAMOTO Takuya
LEE Chanwoo

Sport Management and Policy

KIKU Koichi SAITO Kenji SHIMIZU Norihiro

Physical Education and Sport Education

SAKAIRI Yosuke SAWAE Yukinori  

Exercise Life Sciences

NISHIYASU Takeshi TAKEMASA Tohru SOYA Hideaki
OHMORI Hajime OMI Naomi MATSUI Takashi
FUJII Naoto

Health and Human Performance Sciences

KIZUKA Tomohiro NABEKURA Yoshiharu NISHIJIMA Takahiko
NOZU Yuji ADACHI Kazutaka OKURA Tomohiro
ENOMOTO Yasushi ONO Seiji KATAOKA Chie

Exercise and Sport Coaching Science

UCHIYAMA Haruki TAKAGI Hideki FUJII Norihisa
HOMMA Miwako KOIKE Sekiya SENGOKU Yasuo
HONG Sungchan